Dorp, Stad en Land feliciteert Martijn Oosterhuis met zijn benoeming als dorpsbouwmeester in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Deze gemeente – gelegen midden in het Groene Hart – hecht veel waarde aan de kwaliteit van de leefomgeving.

 

Wat gaat de dorpsbouwmeester betekenen voor deze gemeente
Martijn volgt de welstandscommissie op en gaat adviseren over de ruimtelijke kwaliteit, waarbij hij veel aandacht gaat geven aan de kwaliteiten van het Groene Hart en de openbare ruimte binnen de dorpen. De basis waarop zijn adviezen opgesteld gaan worden is de in samenspraak met Dorp, Stad en Land opgestelde nieuwe welstandsnota.

 

Vroegtijdig in gesprek over ruimtelijke ontwikkelingen
Voor een optimale inpassing van bouwplannen in de dorpen en de landschappen gaat Martijn graag vroegtijdig in gesprek met initiatiefnemers en ontwerpers.