a

a

Bouwen aan de kust

Bouwen aan de kust, ja of nee? Vaak is voor beide wat te zeggen. Adviseurs omgevingskwaliteit fietsten langs de Nederlandse kust en brachten de schoonheid en kwetsbaarheid van de kust in beeld. De tocht startte op in Cadzand-Bad en eindigde in Delfzijl. Onderweg interviewden zij mensen, die beroepshalve zorgen voor een mooie kust. Deze tocht met kleurrijke ontmoetingen heeft geleid tot een reeks inspirerende filmpjes, die de discussie voeden over bouwen aan de kust.

Deze fietsconferentie heet mooiKUST. Het is een uniek initiatief van Dorp Stad & Land, MOOI Noord-Holland, hûs en hiem en Libau. Deze organisaties adviseren allen gemeenten over omgevingskwaliteit. De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit laat dit initiatief eveneens zien op de website www.ruimtelijkekwaliteit.nl.