De restauratie van het Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat kan nu echt beginnen. De gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland gaven hiervoor donderdagmiddag het startsein. Het fort uit 1811 moet nu echt een toeristische trekpleister worden.

 

Om het gehele traject in goede banen te leiden heeft de gemeente Goeree-Overflakkee aan kennispartner Dorp, Stad en Land gevraagd om een beeldkwaliteitsplan op te stellen, dat de ambitie omschrijft waar het gebied naar transformeert. Op basis van dit plan is er een toekomstvisie opgesteld, die stapsgewijs beschrijft welke elementen er aangepakt dienen te worden om recht te doen aan de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het bijzondere gebied.

 

Groenplan en cultuurhistorisch onderzoek

Naast een cultuurhistorische onderzoek, dat de belangrijkste waarden van het beschrijft, is er in samenwerking met bomenconsulent Annemiek van Loon ook een groenplan opgesteld. Het planten van de eerste boom – een kastanje – op 7 februari door wethouder Daan Markwat markeert de eerste stap van dit groenplan.

 

Lees hier het oorspronkelijke artikel van Rijnmond.nl