aa

a

Bestuur en Raad van Toezicht

a

De Raad van Toezicht van de Stichting bestaat uit dezelfde leden als het bestuur van de Vereniging Dorp, Stad en Land. Zowel de vereniging als de stichting geven in hun statuten aan de intenties van de Governance Code Cultuur te respecteren.

Het bestuur van de Vereniging Dorp, Stad en Land en de Raad van Toezicht van de Stichting Dorp, Stad en Land bestaan uit de volgende personen:

 Benoemd totTermijn
drs. Henri Lenferink, voorzitter D.B.20212e
Gert-Jan de Jager, secretaris D.B.   20212e
Erik de Rijk, penningmeester D.B. 20221e
Frank Koen20212e
Jan-Frans Mulder 20212e
Kees Rouw20232e
Annemiek Jetten MScĀ 20221e
Emiel de Joode    20212e

In 2021 bereiken een aantal bestuursleden het einde van hun tweede termijn en zullen er tijdens de ALV op 18 juni 2021 vervangers worden voorgesteld. Het Bestuur van Vereniging Dorp, Stad en Land en de Raad van Toezicht van de Stichting Dorp, Stad en Land hebben hiervoor profielschetsen vastgesteld voor hun omvang en samenstelling, daarbij rekening houdend met de aard van de Vereniging en de Stichting, hun activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht. Deze profielschets is opvraagbaar bij Dorp, Stad en Land.