Procesbegeleiding

Bij het organiseren van een goede omgevingskwaliteit is het belangrijk om in het gehele proces van beleidsvorming en vergunningverlening aandacht te hebben voor omgevingskwaliteit. Dorp, Stad en Land kan gemeenten begeleiden bij borgen hiervan in het gemeentelijk beleid.

 

Veel gevraagde diensten

• (Burger-)participatie en informatieprocessen
• Aanwijzingstrajecten (gemeentelijke monumenten, beeldbepalende elementen)
• Jurering
• Architectenselecties
• Mediation (verbinden)
• Herbestemmingstrajecten