Advisering omgevingskwaliteit

Invulling geven aan een goede omgevingskwaliteit is maatwerk. Daarom biedt Dorp, Stad en Land een breed pakket aan adviesdiensten aan, die aan de specifieke wensen van de gemeente worden aangepast.

 

Veel gevraagde diensten
Voor het bereiken en in stand houden van goede omgevingskwaliteit faciliteert Dorp, Stad en Land onderstaande adviescommissies en –teams voor gemeenten.

  • Commissie ruimtelijke kwaliteit
  • Erfgoedcommissie
  • Supervisie en Q-teams (projectgericht)

Daarnaast kunnen gemeenten een beroep doen op onze kennis in de vorm van:

  • Stads- en dorpsbouwmeester (lokaal/regionaal)
  • Projectadvisering
  • Specifieke deskundigheid

Sommige diensten beperken zich niet alleen tot gemeenten. Onderstaande diensten zijn ook interessant voor bijvoorbeeld particulieren, juristen en rechtsbijstand.