a

Commissies ruimtelijke kwaliteit

Voor gemeenten organiseert Dorp, Stad en Land commissies “ruimtelijke kwaliteit” die op onafhankelijke wijze adviseren op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultureel erfgoed.

Per gemeente zijn deze commissies georganiseerd, waarbij in sommige gevallen in regioverband wordt samengewerkt. Op basis van haar beleid bepaalt de gemeente zelf de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de onafhankelijke advisering. De commissies van Dorp, Stad en Land werken onafhankelijk, integraal en klantgericht.

a

Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit

Bij het inrichten van de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit conform de Omgevingswet 2022 kan Dorp, Stad en Land gemeenten helpen.

Wij hebben de bouwstenen voor een werkwijze en een verordening, en kunnen daarom heel snel met u voor uw gemeente een maatwerk-verordening gereed maken. Dit als invulling van stap 6 uit de VNG handreiking voor de implementatie Omgevingswet en de juridische verplichting dat deze commissie in ieder geval adviseert over alle gebouwde Rijksmonumenten. De commissie kan eveneens adviseren over de architectonische kwaliteit van bouwwerken, stedenbouwkundige kwaliteit en kwaliteit van natuur en landschap.


Op deze manier voldoet uw gemeente aan de zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit (art. 1.3 en 1.6 Ow). De adviseurs kunnen mits uw gemeente dat wenst tevens deelnemen aan omgevingstafels.


Neemt u voor persoonlijk gesprek hierover met onze directeur contact op met 010 2809445 of via info@dorpstadenland.nl.