De Omgevingswet van kracht vanaf 2022

 

De Omgevingswet is van kracht vanaf 1 januari 2022. Onze adviseurs denken met gemeenten mee over hoe de stappen en besluiten die zij voor het borgen van ruimtelijke kwaliteit, toetsingskaders en over de mogelijkheden voor het benoemen van gemeentelijke adviescommissies Omgevingskwaliteit. Wij bieden de leden van onze vereniging hulp bij het invullen van de modelverordening, waarin de samenstelling, reikwijdte, kaders, taken en werkwijzen worden aangegeven. Zo kan de gemeenteraad ruim op tijd voor de invoering van de Omgevingswet de gemeentelijke adviescommissie conform de Omgevingswet vaststellen. 

 

De handreiking voor het instellen van adviescommissies en andere adviseurs omgevingskwaliteit, die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit in 2020 opstelde, lees je hier.