Op 11 februari jongstleden stemde de Eerste Kamer in met de invoeringswet Omgevingswet, welke per 1 januari 2021 zal worden ingevoerd. Ons team van adviseurs landschap, architectuur, erfgoed en stedenbouw is goed op de hoogte van de cruciale onderdelen van … Meer