Plan- en beleidsontwikkeling
Het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit is een mooi streven, maar hoe organiseer je iets dat veelomvattend, divers en gebiedsafhankelijk is? Gemeenten kunnen hiervoor gebruik maken van de expertise van Dorp, Stad en Land.

 

Veelgevraagde diensten
Ondersteuning aan plannen en visies of het opstellen van:
• nota uiterlijk bouwwerken (of welstandsnota)
• een integrale nota omgevingskwaliteit
• erfgoedverordening en/of -visie
• cultuurhistorische waardenkaart,
• inventarisatie en waardestelling monumenten en beeldbepalende objecten,
• beeldkwaliteitsplannen voor nieuwe ontwikkelingen, etc.