Aandacht voor kwaliteit
We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze dienstverlening, daarom hebben we een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet dat voldoet aan de norm NEN-EN-ISO 9001:2015.
Als onafhankelijke kennispartner van gemeenten vinden we het belangrijk dat we onze interne processen op orde hebben en dat we een vertrouwenwekkende, klantgerichte dienstverlening kunnen waarborgen.

 

Wat betekent dit voor onze leden?
ISO 9001:2015 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, waarbij de nadruk ligt op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering van onze dienstverlening en interne processen. Om deze continuïteit te borgen wordt Dorp, Stad en Land jaarlijks extern getoetst op juiste naleving van deze norm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten over ons kwaliteitsbeleid? Neem dan contact met ons op.