Omgevingskwaliteit & het omgevingsplan

 

[tribulant_slideshow gallery_id=1]

 

Terugblik werkplaats Omgevingskwaliteit & omgevingsplan, do. 12 april 2018

Na op 8 februari bezig te zijn geweest met omgevingsvisies, hebben we ons tijdens deze werkplaats verdiept in de mogelijkheden van omgevingskwaliteit in het omgevingsplan. We kijken tevreden terug op een zeer interessante dag, die onder de bezielende begeleiding van Marcel Hermans (gemeente Breda) wederom veel inzichten heeft opgeleverd.

 

Een omgevingsplan als een LEGO-doos
Directeur Ton Jansen van Dorp, Stad en Land opende de dag met een betoog over de rol van omgevingsplannen bij het streven naar een goede omgevingskwaliteit. Met het omgevingsplan kun je – naast het aangeven van de mogelijkheden of beperkingen van functies en activiteiten – ook inspireren om te komen tot nieuwe verrassende initiatieven die meerwaarde bieden voor een bepaalde plek. Lees hier meer over de toelichting van Ton Jansen.

 

Met het omgevingsplan Breda Zuidwest sturen we vooral op waarden
Marc Berends – erfgoeddeskundige van de gemeente Breda – is nauw betrokken geweest bij het opstellen van het omgevingsplan Breda Zuidwest. De basis voor dit omgevingsplan is de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente. In een traject met brede betrokkenheid van bewoners zijn de waarden vertaald in regels; waar ligt de ondergrens en waar willen we optimaal gebruik maken van de bestaande cultuurhistorisch-, landschappelijke- en stedenbouwkundige waarden? De presentatie van Marc is hier te bekijken.

 

Omgevingskwaliteit is misschien niet objectief te meten, maar wel te weten
Naast gezondheid en veiligheid is ‘goede omgevingskwaliteit’ een basisdoelstelling van de Omgevingswet. Wat we precies moeten verstaan onder ‘goed’, ‘omgeving’ en ‘kwaliteit’ is niet in de wet verankerd. Het Schetsboek voor Omgevingsplan Op Kwaliteit (OOK) van Mooiwaarts biedt gemeenten houvast om tot een gedragen en gebiedseigen omgevingsplan te komen, waarbij omgevingskwaliteit een belangrijke rol krijgt. Het Schetsboek is hier te downloaden.

 

Meer weten over het Schetsboek OOK? Neem dan contact op met Martijn Oosterhuis, M.Oosterhuis@dorpstadenland.nl.

 

10 inzichten voor een omgevingsplan
Centrale vraagstelling van de werkplaats was: Hoe streven we met het omgevingsplan naar een goede omgevingskwaliteit? Hierbij moest rekening worden gehouden met specifieke belangen; economisch, sociaal en cultureel. Opdracht voor de deelnemers was om na te denken over de belangrijkste waarden van het plangebied en welke regels daarbij horen voor in het omgevingsplan. Deze sessie heeft geleid tot 10 inzichten die kunnen ondersteunen bij het opstellen van een omgevingsplan.

 

Meer weten over hoe je het streven naar een goed omgevingskwaliteit concreet regelt in je omgevingsvisie of -plan? Neem dan contact op met Bas Schout, B.Schout@dorpstadenland.nl