Op 11 februari jongstleden stemde de Eerste Kamer in met de invoeringswet Omgevingswet, welke per 1 januari 2021 zal worden ingevoerd. Ons team van adviseurs landschap, architectuur, erfgoed en stedenbouw is goed op de hoogte van de cruciale onderdelen van de Omgevingswet.

Graag denken wij met gemeenten mee met de stappen en besluiten die dit jaar zullen nemen ten aanzien van het borgen van ruimtelijke kwaliteit in plannen, toetsingskaders en de mogelijkheden voor het benoemen van gemeentelijke adviescommissies Omgevingskwaliteit. Wij kunnen tips geven over hoe je de handreiking, die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit  op maandag 17 februari 2020 presenteerde daarbij kan gebruiken. Tevens bieden wij de leden van onze vereniging ruim in het voorjaar een model-verordening waarin de samenstelling, reikwijdte, kaders, taken en werkwijzen worden genoemd (=instellingsbesluit). Deze helpt om voor de zomer het instellingsbesluit gereed te hebben voor de vaststelling van de gemeentelijke adviescommissie conform de Omgevingswet door de gemeenteraad.

De handreiking lees je hier.