Lichtplan voor de markante toren van de St. Stephanuskerk in Moerdijk

In de zomer van 2019 ontving de monumentencommissie een plan uit Moerdijk voor het van buiten af aanlichten van een markante vrijstaande klokkentoren. Deze toren is een gemeentelijk monument en hoort bij de Sint Stephanuskerk uit 1956. Deze kerk is recent getransformeerd tot nieuw hart van Moerdijk. Daarbij is het casco van de kerk (nu zonder dak!) onderdeel geworden van speelvoorzieningen en een groene verblijfsplek.

 

Adviseurs van Dorp Stad en Land stelden voor om de toren niet van buitenaf, maar juist van binnenuit te verlichten, omdat de toren hol is en een markante gevelopzet heeft met een open betonstructuur.  Evenals de constructie van de bestaande Mariakapel onder in de toren. De initiatiefnemers waren enthousiast, en samen werd besloten om een proefopstelling te maken om te kijken hoe de verlichting het beste geplaatst kan worden. De aannemer en leden van de monumentencommissie klommen op 15 augustus 2019 ter plaatse hoog de toren in om de verlichting ter plekke mooi te spreiden. Het verlichtingsbeeld (foto 1) voldeed nog niet; het was duidelijk te onregelmatig. Zij hebben daarbij zelf de lampen verzet (foto 2) om uiteindelijk te komen tot een mooi en egaler lichtbeeld (foto 3). Het aangepaste plan is daarna in de commissie goedgekeurd.