Dialoog Omgevingskwaliteit

Goede omgevingskwaliteit begint met een dialoog. Door juist vroeg in het proces gemeente en initiatiefnemer bij elkaar te brengen kunnen ruimtelijke ontwikkelingen zodanig in de omgeving worden ingepast dat de omgevingskwaliteit behouden – en vaak zelfs verbeterd – wordt. Voor gemeenten in Zuidwest-Nederland is Dorp, Stad en Land de aangewezen partij om deze dialoog te organiseren.

 

Voordelen

  • vroegtijdige afstemming tussen gemeente en initiatiefnemer;
  • laagdrempelige, op co-creatie gerichte sfeer;
  • een soepel proces, waardoor een snellere doorlooptijd mogelijk is;
  • aandacht voor architectonische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

Hoe werkt het
Een adviseur omgevingskwaliteit gaat zo vroeg mogelijk in het proces met gemeente en initiatiefnemer aan de “keukentafel” in gesprek over wensen, eisen en haalbaarheid. Dit resulteert in een kansenkaart, die de randvoorwaarden en kansen voor de specifieke locatie inzichtelijk maakt.

 

 

Ook in uw gemeente een dialoog over omgevingskwaliteit? Dat kan!
Heeft u een initiatief in uw gemeente en wilt u een dialoog over omgevingskwaliteit aangaan? Wellicht wilt u de dialoog ook onderdeel maken van uw vergunningsprocedure? Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

 

 

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.