Cultuurhistorische waardenkaart Ridderkerk Centrum

In het kader van het Erfgoedbeleid Ridderkerk heeft de gemeente Ridderkerk aan Stichting Dorp, Stad en Land de opdracht gegeven een Cultuurhistorische Waardenkaart voor het Centrum van Ridderkerk op te stellen.

 

De objecten en structuren in het gebied zijn geïnventariseerd, gewaardeerd, geselecteerd en beschreven. Dit onderzoek heeft geresulteerd in de cultuurhistorische waardenkaart. Dorp, stad en land heeft in samenwerking met de gemeente een bewonersavond georganiseerd, waar de cultuurhistorische waardenkaart is besproken.

 

De Cultuurhistorische Waardenkaart vormt de basis voor het vertalen van het Erfgoedbeleid naar het gemeentelijke bestemmingsplan.

 

Bekijk hier de waardenkaart

Bekijk hieronder het rapport