Vol trots laten wij weten dat ons kwaliteitsmanagementsysteem inmiddels is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015.

 

Hier hebben we hard aan gewerkt omdat we hoge eisen stellen aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Als onafhankelijke kennispartner van gemeenten vinden we het belangrijk dat we onze interne processen op orde hebben en dat we een vertrouwenwekkende, klantgerichte dienstverlening kunnen waarborgen.

 

Wat betekent dit voor onze leden? Lees meer