Hotel-Nassau-lr-14

De architecten Lukas Ruijs (C5 Architecten) en Gerhard Vermeulen (Haverman van den Meiracker Vermeulen), die naast hun ontwerppraktijk ook commissieleden ruimtelijke kwaliteit en erfgoed zijn voor Dorp, Stad en Land, zijn voor de Welstandsprijs genomineerd in de categorie Erfgoedtransformaties.
 
Voor genoemde categorie dingen mee: Hotel Nassau (C5 Architecten), Brouwhuis (Haverman van den Meiracker Vermeulen) en het NHTV Campus (Inbo Architecten).
 
Op donderdagavond 26 januari om 20.00 uur wordt de prijs, een Bredase Roede uitgereikt in de Mezz. De toegang hiertoe is gratis.
 
Lees hier meer.
 
Wij wensen Lukas en Gerhard veel succes toe.