In december 2015 presenteerde de minister van Infrastructuur en Milieu plannen om de ontwikkeling van de kust over te laten aan lagere overheden. In combinatie met de plannen die al bestonden voor nieuwe ontwikkelingen, zagen velen dat als een bedreiging voor de kust, die in vergelijking met veel andere kustgebieden nog verrassend ‘leeg’ is gebleven. Het leidde tot een protestbeweging ‘Bescherm de kust’ en het initiatief MooiKUST. In deze bijdrage gaan twee initiatiefnemers van mooiKUST in op het belang van ruimtelijke kwaliteit bij ontwikkelingen aan de kust.

 

Lees het hele artikel

Dit artikel staat in het Tijdschrift voor Historische Geografie (nummer 2) en is gratis aan te vragen via M.Oosterhuis@dorpstadenland.nl.

 

Abonneren op dit tijdschrift kan hier