Publication Archives

Jaarverslag 2018

 

Dit jaarverslag geeft inzicht in de werkzaamheden van de Vereniging Dorp, Stad en Land en de wijze waarop wij in het verslagjaar 2018 gemeenten van dienst zijn bij het organiseren van omgevingskwaliteit. Uitgangspunt daarvoor is steeds het eigen gemeentelijke … Meer

Jaarverslag 2017

 

Dit jaarverslag geeft inzicht in de werkzaamheden van de Vereniging Dorp, Stad en Land en de wijze waarop wij in het verslagjaar 2017 gemeenten van dienst zijn bij het organiseren van omgevingskwaliteit. Uitgangspunt daarvoor is steeds het eigen gemeentelijke … Meer

Energie: Landschap vol mogelijkheden

Energie: Landschap vol mogelijkheden

In de afgelopen decennia hebben bezwaren over landschapsvervuiling de toon gezet in de pogingen om duurzame energiewinning te realiseren. Wat her en der wel is gerealiseerd is nog marginaal en biedt vaak een schamel aangezicht van

Meer

Invoering van de Omgevingswet

Invoering van de Omgevingswet

De Omgevingswet gaat op een zeker moment in werking. Tegelijkertijd zal de Invoeringswet van toepassing zijn. Deze regelt de overgang van de huidige bestaande wet- en regelgeving naar het nieuwe stelsel. Voor gemeenten is de overgangsfase … Meer

Omgevingskwaliteit in zes stappen

Omgevingskwaliteit in zes stappen

Het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit is een mooi streven, maar hoe organiseer je dat? Omgevingskwaliteit is veelomvattend, divers en gebiedsafhankelijk. Invulling geven aan een goede omgevingskwaliteit is maatwerk en het is

Meer

Toon: Voorwoord

Eind jaren 70 kruip ik stiekem met mijn vriendjes door de spijlen van een hoog entreehek. Een grote speeltuin zonder beheerder. Een speelparadijs waar controle is wegbezuinigd. Niemand die aandacht voor ons heeft. Alle speeltoestellen staan er nog, maar de
Meer