In deze werkplaats gaan we werken aan de meest optimale energietransitie met behoud en vergroting van ruimtelijke kwaliteit. Hoe kun je met de omgevingsvisie sturing geven aan de nieuwe landschappen van zonnevelden, windparken en veel andere energiebronnen? Is het mogelijk om weerstand te transformeren naar draagvlak en hoe leg je die veranderende waarden dan vast in je omgevingsvisie en omgevingsplan?

 

Begeleiders

Remco Rolvink & Berrie van Elderen