Vanaf 1 oktober 2018 gaat Dorp, Stad en Land de welstands- en monumentenadvisering verzorgen in de gemeente Moerdijk.

 

De gemeente Moerdijk – qua oppervlakte een van de grootste gemeenten van Nederland – hecht veel waarde aan een goede ruimtelijke kwaliteit en om dit zo integraal mogelijk te organiseren zal er gewerkt worden met een geïntegreerde welstands- en monumentencommissie.