De gemeente Lansingerland heeft een grote diversiteit aan gemeentelijke monumenttypen zoals boerderijen, woonhuizen en scholen. Om een bredere kennis te krijgen van de verschillende monumenten en een helder toetsingskader op te stellen, heeft de gemeente aan Dorp, Stad en Land gevraagd een waardestelling op te stellen voor 36 gemeentelijke monumenten.

 

Deze waardestelling, die het exterieur en in sommige gevallen ook het interieur beschrijft, biedt monumenteigenaren en de gemeente meer duidelijkheid welke elementen van monumentale waarde zijn voor het pand.

 

Al bijna 90 jaar zetten we ons in om “de schoonheid te bevorderen en in stand te houden van dorp, stad en land en alles wat daar bij hoort of daar aan bij kan dragen”. Deze opdracht sluit hier naadloos op aan.

 

Ook een waardestelling in jouw gemeente?

Neem dan contact op met:

Maarten Raaijmakers
erfgoeddeskundige
info@dorpstadenland.nl