Vandaag 1 februari 2021 is het 68 jaar geleden dat de watersnoodramp in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant grote delen van het land onder water zette. Een ramp van grote omvang, waarbij 1836 mensen verdronken en nog eens 100.000 mensen dakloos raakten. Hulp kwam uit heel de wereld. Een bijzonder geschenk kwam uit Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Oostenrijk en Frankrijk. Deze zes landen schonken houten woningen, die de een nieuw thuis boden voor de bewoners die hun woning door de stormvloed waren kwijtgeraakt. De houten woningen werden als bouwpakketten naar Nederland vervoerd en vanuit Rotterdam over de drie provincies verdeeld.

 

In opdracht van de provincies Zuid-Holland en Zeeland is Dorp, Stad & Land in 2020 gestart met de inventarisatie van de nog bestaande geschenkwoningen in deze twee provincies. In de zomerperiode is veldwerk gedaan waarbij de nog bestaande woningen zijn bezocht. Oorspronkelijk waren de geschenkwoningen van hout en hadden opvallende kleuren. In de loop der tijd zijn de woningen veranderd, sommige zijn nog in oorspronkelijke staat, andere zijn bijna niet meer herkenbaar als een geschenkwoning. Tijdens het veldwerk spraken we vele trotse bewoners, die zeer tevreden waren met hun woning en er vaak al ruime tijd wonen. Voor Nederlandse begrippen waren de houten woningen uiterst comfortabel, uitgerust met grote woonkeukens en zeer goed geïsoleerde vloeren en gevels.

 

De nog bestaande woningen worden geplaatst op de cultuurhistorische kaarten van Zuid-Holland en Zeeland en worden online raadpleegbaar. 

 

Noorse geschenkwoning in de Hoeksche Waard