Wie kent de prachtig gekleurde bollenvelden in de gemeente Teylingen niet? Oorspronkelijk was de bollenteelt een bijverdienste voor lokale boeren, en groeide uit tot een specialisatie die een grote stempel drukte op het gebied. De bollenteelt is bepalend voor de ruimtelijke structuren en ervaring van het landschap. Het vertelt samen met de beeldbepalende en monumentale bollenschuren en bollenvilla’s het verhaal van de historische ontwikkeling van de bollenteelt in de gemeente. Naast deze landschappelijke kenmerken is het ambacht van de bollenteler in feite een vorm van levend / immaterieel erfgoed, dat zich aanpast en mee verandert met de tijd. De bollenteelt is niet alleen van belang voor de identiteit en beleving van het landschap, het levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de economie, de maatschappij en het toerisme. Dit immaterieel erfgoed vraagt om beleid, om zodoende bij te dragen aan de ruimtelijke kwaliteit van een gebied.

 

Dorp, Stad en Land schreef voor de gemeente Teylingen de “Visie op het immaterieel erfgoed”, dat inwoners, ondernemers en gemeente een goede basis biedt om gebruiken en tradities in Teylingen een toekomst te geven.