Dorp, Stad en Land stelt subsidieverordening Vianen op

 

Voor de gemeente Vianen heeft Dorp, Stad en Land een subsidieverordening opgesteld, die het mogelijk maakt subsidie aan te vragen voor herstel- en onderhoudskosten van historische panden in de binnenstad en de drie dorpskernen. Daarnaast kunnen eigenaren van winkelpanden aan de Voorstraat subsidie aanvragen voor het verbeteren van de reclame-uitingen.

 

Met deze subsidie zet de gemeente in op het versterken van de beeldkwaliteit van de gemeente.

 

Op 13 december vond er een informatieavond plaats die de gemeente samen met Dorp, Stad en Land – die ook de subsidieaanvragen gaat begeleiden – organiseerde. Deze avond trok veel belangstelling; ruim 30 ge├»nteresseerden trotseerden sneeuw en gladheid, waarvan een groot deel aangaf een aanvraag in te willen dienen.

 

Deze verordening is overigens uniek omdat deze zowel gericht is op het herstel en onderhoud van beeldbepalende panden in de gemeente als op het verbeteren van reclame-uitingen aan de Voorstraat.

 

Bekijk hieronder de presentatie van de informatieavond

Ook een subsidieverordening opstellen voor jouw gemeente?

Neem dan contact op met:

 

Lisanne van den Bulk

adviseur erfgoed

l.vandenbulk@dorpstadenland.nl