Donderdagmiddag 24 september werden de zeven winnaars van Panorama Lokaal bekend gemaakt. Een landelijke ontwerpprijsvraag met de ontwerpvraag “hoe maken we bestaande woonwijken, gebouwd in de jaren ’60, ’70 of ’80, klaar voor de toekomst?” In zeven wijken in Nederland werd de ontwerpprijsvraag uitgeschreven. 

 

Westwijk is gebouwd in de jaren ’50 en ’60, naar ontwerp van stedenbouwkundige Wim van Tijen. Het ontwerp van Van Tijen kreeg nationaal en internationale aandacht, aan het project werden vele bekende architecten gekoppeld. 

 

Recente ontwikkelingen in de wijk vormen een uitdaging en vragen om aanpak: het wegtrekken van midden en hogere inkomens uit de wijk die zich met name kenmerkt door kleinere sociale huurwoningen. Daarnaast speelt een opgave op het gebied van water en energie. Doordat de wijk op een lage veengrond ligt, is er kans op wateroverlast bij piekbuien. Gevraagd werd om de leefbaarheid te vergroten en de biodiversiteit beter te benutten. 

 

Westwijk Rooted, het plan van Team FLUX kwam als winnaar uit de bus voor Panorama Westwijk. Het plan verbindt de wijk met het wederopbouwverleden, de natte ondergrond, het naastgelegen polderlandschap en het nieuwe metrostation. De bewoners worden actief betrokken in de uitvoering. 

 

Bron: panoramalokaal.nl

 

In het ontwerp wordt voorgesteld de laag zand waarop de wijk is gebouwd deels af te graven en dit te benutten in het drogere naastgelegen bosgebied.  Zo kan het water weg en ontstaat er ruimte voor groen met een grotere ecologische waarde. Daarbij worden de verbindingen tussen wijk en groen verbeterd. Gestreefd wordt de sociale balans en leefbaarheid te verbeteren door het woningaanbod te verbreden en verbeteren. Deels door bestaande woningen te slopen, te verbouwen en nieuwe woningen te bouwen. 

 

Bekijk het plan, de andere inzendingen en het juryrapport op: https://panoramalokaal.nl/locaties/westwijk.

 

De locatie van Westwijk in Vlaardingen, op de grens van natuur en stad.