Vrijwilligers bij historische verenigingen en genootschappen zetten zich met hart en ziel in voor het behoud van erfgoed van hun gemeente. Bewoners en eigenaren van monumenten dragen eveneens veel bij aan het behoud van en kennisverbreding over gebieden en objecten binnen de gemeente. Dorp, Stad en Land biedt op 7 november aanstaande op het Nationaal Monumentencongres 2019 in Deventer een methodiek aan om de kennis bij deze betrokken inwoners zo optimaal mogelijk in te zetten bij het opstellen of uitbreiden van een gemeentelijke monumentenlijst.

 

Op dit congres met het passende thema ‘Recht uit het hart: vrijwilligers en vakmanschap’ biedt Dorp Stad en Land deze dialoog over omgevingswaarden als onderdeel van de deelsessie ‘Erfgoed en Ruimte, gereedschap voor een gedeelde toekomst’ aan in samenwerking met de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten ’92. Tijdens de sessie gaan wij met elkaar in gesprek over het selecteren van monumenten, delen kennis en enthousiasme met elkaar en bouwen aan een gezamenlijk draagvlak onder alle betrokkenen.

 

Onze ervaring leert dat dialogen met deze belanghebbenden voor de gemeente waardevolle kennis en expertise van bewoners oplevert die goed kan worden ingezet bij advisering, visie- en planvorming. De methodiek is breed toepasbaar en kan ook voor transformatieopgaves worden ingezet, zodat in een vroeg stadium de gedeelde belangen en de dilemma’s kunnen worden vastgesteld en afgewogen. Dorp, Stad en Land biedt daarmee een van de instrumenten uit de gereedschapskist aan, die bijdraagt aan een zo optimaal mogelijk behoud van de lokale identiteit.

 

Wilt u meer weten over onze Dialoog Omgevingswaarden of andere instrumenten om te kunnen participeren in transformatieprocessen, schrijft u zich dan nu in voor de deelsessie Erfgoed en Ruimte op 7 november tijdens het Nationaal Monumentencongres in Deventer. Het belooft een interactieve middag te worden!