Werkplaats Omgevingskwaliteit & de omgevingsvisie

 

Terugblik werkplaats Omgevingskwaliteit & omgevingsvisie, do. 8 februari 2018

Deze werkplaats over omgevingsvisies was wederom zeer interessant, met veel gedeelde kennis en tips. Bianca de Vlieger (landschapsontwerper en stedenbouwkundige) heeft de dag uitstekend begeleid. Samen met de inbreng van alle deelnemers heeft dat geresulteerd in 10 zeer bruikbare inzichten. We bedanken de aanwezigen en hopen iedereen weer te zien op 12 april in Breda (locatie Koepelgevangenis).

 

De gemeenteraad is aan zet
Directeur Ton Jansen van Dorp, Stad en Land begint de dag door te benadrukken dat het voor gemeenten een uitdaging is om op zoek te gaan naar de juiste vorm voor hun omgevingsvisie en dat betrokkenheid van inwoners, maar ook brede deskundigheid onmisbaar is. Klik hier voor een korte samenvatting.

 

Gebruik de ervaringen van een omgevingsplan voor opstellen van je visie!
Gastspreker Joost van den Ham vertelt enthousiast over het omgevingsplan voor het Hembrugterrein in Zaanstad, waarbij erfgoed en ruimtelijke kwaliteit een belangrijke rol hebben gespeeld. Hij ziet voordelen voor hun omgevingsvisie juist omdat ze eerst ervaring hebben opgedaan met het opstellen van een omgevingsplan. Klik hier voor meer informatie over het plan voor het Hembrugterrein.

 

Nog weinig vernieuwing in visies
Sander van Venetie, adviseur bij Dorp, Stad en Land, concludeert dat vooral de kleine en enkele middelgrote gemeenten hun omgevingsvisie al gereed hebben, maar ook dat in deze visies nog weinig echte vernieuwing te vinden is. Vernieuwing is geen doel op zich, maar Sander nodigt gemeenten wel uit om zich te laten inspireren over de vorm en inhoud van een visie. Klik hier voor een korte samenvatting.

 

10 inzichten voor een omgevingsvisie
Als casus voor de werkplaats heeft Edwin van der Hoorn van gemeente Zuidplas kort toegelicht wat de kwaliteiten en de gebiedsopgaven zijn voor de Eendragtspolder. Opdracht voor de aanwezigen was om na te denken over de vorm van een omgevingsvisie, voor wie je de visie maakt en welke onderdelen in de visie thuis horen. Na de plenaire afsluiting was de belangrijkste conclusie dat het opstellen van een visie vooral een leuke maar ook niet te onderschatten uitdaging is. Hiervoor kunnen de opgestelde 10 inzichten helpen.

 

Was je tevreden over de werkplaats Omgevingskwaliteit & omgevingsvisie?

Was je tevreden over de werkplaats Omgevingskwaliteit & omgevingsvisie?